TOP 50 lúc 0h00 10/09/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 NOTMG 0 156 400 Grand Master Quyền Lực
2 OOOTrauBo 0 153 400 Lord Emperor Quyền Lực
3 xxCA C 0 151 364 Lord Emperor Quyền Lực
4 MrSURI 0 149 400 Grand Master Quyền Lực
5 LostArka 0 149 400 Lord Emperor Quyền Lực

Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 72h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết

Giải thưởng như sau:

Top 1: 10 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 2 : 8 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 3 : 6 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 4 : 5 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 5 : 4 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)

View more latest threads same category: